Tilstandsrapportar

tilstandsrapport

Treng du dokumentasjon på statusen for skadedyrkontrollen du har i ditt/dine bygg ? Vi kjem på befaring og utarbeider tilstandsrapport for deg/ditt firma.

Agila Vest AS kjem på befaring og rettleier deg og ditt firma om kva som bør gjørast for å halde ditt/dine bygg frie for skadedyr. Du som kunde kan slik til ei kvar tid dokumentere at skadedyrkontrollen er høgt prioritert og effektiv hjå deg.

Bestiller du tilstandsrapport frå oss får du:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.