Serviceavtale for private eigedomar eller leigetakarar

Serviceavtale privat

Har du fått med deg ekstrapassasjerar heim frå ferie? Har du fått maur på terrassen eller sett rotter eller mus? Vil du vite kva du kan gjere for å førebygge skadedyr eller unngå skadar påført av skadedyr?

Auka reising og import av varer og gjenstandar frå fjerne strøk har ført til at stadig fleire heimar får behov for skadedyrekspertise dei siste åra. Agila Vest AS hjelper deg med tips om kva du sjølv kan gjere for å førebygge skadedyr. Vi hjelper deg også med skadedyrkontroll og behandling mot skadedyr der dette trengst.

Ved å inngå serviceavtale med Agila Vest AS får du og din familie:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.