Serviceavtale for firma

Serviceavtale firma

Ynskjer du ei vurdering av kva risiko skadedyr utgjer hjå ditt firma? Vil du vite kva du/ditt firma kan gjere for å førebygge skadedyr eller unngå skadar påført av skadedyr?

Agila Vest AS med sin erfaring og kompetanse hjelper deg med å vurdere kva risiko skadedyr utgjer for ditt firma. I samarbeid med ditt firma utarbeider vi ein plan for inspeksjonar og førebyggande tiltak du og/eller Agila Vest AS kan gjere som skadedyrkontroll. Vi utfører også behandling mot skadedyr der dette er aktuelt.

Ved å inngå serviceavtale med Agila Vest AS får du/ditt firma:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.