Serviceoppdrag

serviceoppdrag

Har du fått maur på terrassen eller insekt i mat på kjøkkenet? Har du kvefsebol som skal fjernast? Treng du tetting for rotter eller mus under dører og i andre opningar? Agila Vest AS hjelper deg med dette på enkeltståande serviceoppdrag.

I lag med deg/ditt firma kartlegg vi omfanget og kva skadedyr det er snakk om. Vi avtaler tal inspeksjonar, tal behandlingar og behandlingsmåtar som skal inngå i serviceoppdraget. Du får hjelp og behandling mot skadedyr utført av våre godkjente skadedyrbekjemparar.

Døme på serviceoppdrag Agila Vest AS utfører:

Behandling mot:

Montering av:

Andre ting:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.