Hygiene-/bakterieprøver

Hygieneprøver - bakterieprøver

Treng du hjelp til å etablere, sjekke eller følgje opp reinhalds- og hygienerutiner i di verksemd? Agila Vest AS hjelper deg og dine tilsette med å halde fokus på reinhald og hygiene ved å regelmessig ta bakterieprøver på strategisk valde punkt.

Saman med deg kartlegg vi aktuelle punkt for å ta hygieneprøver i di verksemd. Agila Vest AS tek svabreprøver på dei avtalte punkta, som vi dyrkar fram i inkubatorskåp. Du får rapport frå oss med prøveresultat for tal bakteriekoloniar og vurderingar pr prøvepunkt.

Hygieneprøver er aktuelt for alle som driv med sal og handtering av matvarer. Dette gjeld institusjonar t.d. sjuke- og aldersheimar og skulekjøkken, matvarebutikkar, serverings- og overnattingsstader, kioskar og bensinstasjonar.

Ved å inkludere hygieneprøver i dykkar serviceavtale får ditt firma:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.