Fuglesikring

fuglesikring

Vil du sleppe at fuglar landar på verandaen, gemsimsar, bygningsfasaden din eller reklameskiltet ditt? Vil du unngå smittsam fugleskit framfor bygningen din og glatte fortau? Vi hjelper deg med montering av fuglesikring for å unngå dette.

Agila Vest AS monterer fuglesikring for hindre at duer, spurvar og andre fuglar landar på verandaer, bygningsfasadar, reklameskilt, takluker m.m. Fuglesikring vert også kalla avvising av fugl.

Døme på fuglesikring vi monterer:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.