Gratis befaring

Gratis befaring, råd og hjelp til å finne ut kva skadedyr det er snakk om

Første steg i effektiv og målretta skadedyrkontroll og behandling mot skadedyr er å vite kva skadedyr det er snakk om.

meir
Serviceavtale firma

Serviceavtale for firma

Ynskjer du ei vurdering av kva risiko skadedyr utgjer hjå ditt firma? Vil du vite kva du/ditt firma kan gjere for å førebygge skadedyr eller unngå skadar påført av skadedyr?

meir
Serviceavtale privat

Serviceavtale for private eigedomar eller leigetakarar

Har du fått med deg ”ekstrapassasjerar” heim frå ferie? Har du fått maur på terrassen eller sett rotter eller mus? Vil du vite kva du kan gjere for å førebygge skadedyr eller unngå skadar påført av skadedyr?

meir
Hygiene og bakterieprøver

Hygiene-/bakterieprøver

Treng du hjelp til å etablere, sjekke eller følgje opp reinhalds- og hygienerutiner i di verksemd? Agila Vest AS hjelper deg og dine tilsette med å halde fokus på reinhald og hygiene ved å regelmessig ta bakterieprøver på strategisk valde punkt.

meir
serviceoppdrag

Serviceoppdrag

Har du fått maur på terrassen eller insekt i mat på kjøkkenet? Har du kvefsebol som skal fjernast? Treng du tetting for rotter eller mus under dører og i andre opningar? Agila Vest AS hjelper deg med dette på enkeltståande serviceoppdrag.

meir
nitrogen og anoksibehandling

Nitrogen-/anoksibehandling

Har du museumsgjenstandar eller antikvitetar du ynskjer å ta vare på? Agila Vest AS utfører nitrogenbehandling for deg for å sikre gjenstandar mot insektangrep.

meir
tilstandsrapport

Tilstandsrapportar

Treng du dokumentasjon på statusen for skadedyrkontrollen du har i ditt/dine bygg? Vi kjem på befaring og utarbeider tilstandsrapport for deg/ditt firma.

meir
elektrisk flugefangar

Flugefangarar/insektsfeller

Treng du flugefangar/insektsfeller? Vi har elektriske flugefangarar/insektsfeller som dekkar di verksemder sine behov og elektriske sikkerhetskrav, for alt frå kioskar til fiskeindustri.

meir
fuglesikring

Fuglesikring

Vil du sleppe at fuglar landar på veranda’en, gemsimsar, bygningsfasaden din eller reklameskiltet ditt? Vil du unngå smittsam fugleskit framfor bygningen din og glatte fortau? Vi hjelper deg med montering av fuglesikring for å unngå dette.

meir