Stripete borebille

Stripete borebille blir ofte omtalt som mit, mott , mår eller tremark på folkemunne. Det latinske namnet er Anobium punctatum. Om du oppdagar 1-2 mm store hol i møblar/treverk, så kan det godt hende du har fått besøk av desse billene. Hola er eit resultat av at voksne biller har gnaga på treverket. Stripete borebille kan utgjere stor skade i treverk og møblar.

Stipete borebille kjem opprinneleg fra Europa, men har no også spredd seg til Australia, New Zealand og Nord-Amerika. I Noreg er dei å finne i heile landet, til og med Troms.

Den er kjend for å angripe i kjellarar, og likar seg godt i fuktige omgjevelsar. Den lever i tremøblar og anna bygningsvirke, men i kyststrøk kan den også forekomme i resten av huset.

Les meir om treborande insekt eller ein annan av dei vanlegaste skadegjerarane av dei treborande insekta:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om stripete borebille på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).