Stokkmaur

Stokkmaur har eit raudt/svart litt firkanta hovud. Stilken (kroppen) er jamnt bua (mens skogsmauren sin er humpete), og bak-kroppen er hårete.

Ei tue med stokkmaur består vanlegvis av over 3000 individ, med ein tilvekst av ca 300-400 stokkmaur per år. Tua er "moden" etter 3-4 år. Ein stokkmaur-arbeidar lever 3-4 år, mens dronninga kan leve opptil 15 år.

Stokkmaur er ikkje kjende for å etterlate seg lukt. Angrep og skadar startar ofte med fuktskadar. Stokkmaur er kjende for å angripe bartre, som dei holar ut ved å gnage på dei mjukare laga. Isopor under varmekablar er også ein stad du kan finne stokkmaur.

Andre maurtypar som gjerne opptrer som skadedyr er:

Sjå også meir info om maur her.

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om stokkmaur på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).