Mjøl-/melbiller

Mjøl-/melbiller finst det ulike typar av.

Lita mjølbille vart først oppdaga i Noreg i 1996. Denne finn ein i fjørfebesetninger, og den kan den opptre i store mengder. Lita mjølbille skadar i første rekke isopor og skumisolasjon i vegger

Stor mjølbille finn ein helst på staeder der det vert oppbevart mjøl og kornprodukter, t.d. i møller, kornsiloar og bakeri. Larvane finn ein vanlegvis ikkje i friske varer/menneskemat, men helst i fuktige korn- og mjølrester og liknande avfall som har ligge lenge og uforstyrret i mørke krokar, sprekker eller mellom golv og veggar.
Døme på ulike typar mjøl-/melbiller: