Maur

Maur, er sosiale insekt. Det kan vere frå hundrevis til millionvis av maur som lever saman i eit velordna kastesamfunn, der det er ei eller fleire dronningar per koloni. Typiske plassar der ein kan finne maurtuer er:

Maur lever primært av søtsaker, for eksempel blomsternektar, honningdugg frå bladlus, eller saft og sukker innandørs. Dei kan også ete litt proteininnhaldig mat, t.d. døde insekt, men dette er mest for oppaling av nye dronningar.
Ei maurtue må fjernast 100% for å få kontroll og vere sikker på at mauren ikkje kjem igjen. Både maurtua og inngangane må druknast med gift, samt at hole veggar også må dekkast med eit pulver.

Dei maurtypane som oftast opptrer som skadedyr er:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om maur på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).