Lagervareinsekt i tørre matvarer

Lagervareinsekt er definisjonen på insekt som vi assosierer med lagra næring- og nytelsesmiddel for den norske marknad. Desse insekta er heilt eller delvis avhengig av matvarene dei lever i for å kunne gjennomføre sin livssyklus. Dei artane som er mest vanlege her i Noreg, er:

 • Fleskebille
 • Korngnagar
 • Tobakksbille
 • Sagtanna nøttebille
 • Brødbille
 • Tørrfruktmøll
 • Kakaomøll
 • Daddelmøll
 • Sagtanna mjøl-/melbille
 • Stor mjøl-/melbille
 • Breihorna mjøl-/melbille
 • Rismjøl-/rismelbille
 • Mjøl-/melmøll
 • Brunsvart mjøl-/melbille

Les meir om dei vanlegaste skadegjerarane av lagervareinsekta:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om lagervareinsekt på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).