Husfluge/-fluer

Husfluger/-fluer blir ca 5 mm lange og har en gul eller gulbrun kropp. Ei hofluge kan legge opptil 1000 egg, der egga blir lagt i klaser på 120-150 egg i kvar klase. Egga blir klekt fra 8 timar til 3 dagar. Larvestadiet er så på 3-60 dagar, puppestadiet er på 3-28 dagar.

Husfluger/-fluer finn du overalt, men veldig ofte i lag med husdyr. Dei formeirer seg i gjødsel og daudt materiale. På grunn av dette kan dei også vere berarar av sjukdommar. Mange bakterie- og virustypar kan passere uskada gjennom fluga/flua sitt tarmsystem. Dette kan vere:

Husfluga/-flua er ikkje kjent for å gjere noko direkte skade. Men den er meir kjend for å være plagsom for oss menneske, spesielt med sitt store antall og oppførsel sin. Den svermar seg rundt mat og alle andre stadar vi helst ikkje vil ha dei. Men den kan også bringe med seg smitte frå ein stad til neste. Det er ingen tvil om at den har vært årsåk til smittespreiar i andre delar av verda, der kloakk og boss ligg ope rundt i bustadområde.

Les meir om fluger/fluer eller ein annan av dei vanlegaste skadegjerarane av flugene/fluene:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om fluger på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).