Fluger/fluer

Fluger/fluer kan opplevast som irriterande, vere smitteberarar og vere skadedyr. Finst eit uttal av fluge-/flueartar. Vanlege husfluger/-fluer blir klekka ute men flyg inn glas, opningar og opne dører i hus, resturant, kioskar, kjøtutsal o.s.b. Elektriske insektsfeller/flugefangarar, nettingrammer i glas kan hjelpe mot desse.

Gjærfluger/-fluer klekker gjerne inne i rota frukt/fruktavfall, tomflasker utan kork med brus eller vinrestar og kort sagt alt gjærande avfall i.

Spor etter fluger/fluer er gjerne døde fluger/fluer i vindaugskarmar og i lysarmatur, fluge-/flueskit på lysrør og andre stadar gjerne høgt oppe under taket i tillegg til tome puppehylstre.

Dei flugene/fluene som vanlegvis vert oppfatta som skadedyr er:

Les meir om dei vanlegaste skadegjerarane av fluger/fluer:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om fluger på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).