Faraomaur

Faraomaur stammar frå Nord Afrika og Middelhavsområda, men dei er no spreidd ut over heile verda via handel og reisande. Dei er begrensa til varme, fuktige stadar i bygningar.

Den optimale temperaturen for faraomaur er rundt 30 grader, men dei fortset utviklinga heilt ned til ca 18 grader.

Faromaur utgjer ein smitterisiko i helseinstitusjonar, då dei et både kjøt, blod og oppkast, samt anna høg proteinhaldig "mat". Dei et også døde insekt og pattedyr, som t.d. mus og eksrement etter mus.

Andre maurtypar som gjerne opptrer som skadedyr er:

Sjå også meir info om maur her.

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.

Du kan lese meir om faraomaur på websidene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt (med løyve frå Nasjonalt Folkehelseinstitutt).