Tilsette

Per Olav Erikstad

Per Olav Erikstad

Per Olav var med i 1. kullet hjå Folkehelseinstituttet av godkjende skadedyrbekjemparar.

Per Olav har jobba m.a. med:Vegard Bakken

Vegard Bakken

Vegard har utdanning som førskulelærar, og han har tidlegare jobba m.a. som:

Vegard er godkjend skadedyrbekjempar, sjå liste over godkjende skadedyrbekjemparar hjå Folkehelseinstituttet.


Hallstein Årdal

Hallstein Årdal

Hallstein har utdanning innan bygg og anlegg, og han har tidlegare jobba m.a. som:


André Erichsen Deriu

André Erichsen Deriu

André er utdanna agronom, med påbygging for allmenfag og har utdanning innan bore- og brønnteknikk. Han har tidlegare jobba m.a. som:


Oddvar Inge Skrede

Oddvar Inge Skrede

Oddvar Inge har utdanning innan bygg og anlegg, og har tidlegare jobba m.a. som:


Britt Randi Myklebust

Britt Randi Myklebust

Britt Randi er utdanna agronom og elektronikkingeniør med spesialisering innan automasjon. Ho har jobba m.a. med:


Karin Helgheim

Karin Helgheim

Karin kjem frå offentleg sektor og har jobba m.a. som: