Om selskapet

Per Olav Erikstad

Agila Vest As vart etablert september 2010 av Per Olav Erikstad. Agila Vest As er 100% eigd av Per Olav Erikstad, som har over 10 års erfaring i bransjen. Selskapet held til i Årdal i Jølster, midt i Sogn og Fjordane. Agila Vest As tek oppdrag i og utanfor Sogn og Fjordane.

Agila Vest AS sine tenester kan delast inn i følgjande hovudområde:

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.