Arbeidsmetodar

Hygieneprøver - bakterieprøver

Agila Vest AS utfører skadedyrkontroll for deg/ditt firma ved å:

Agila Vest AS tek også hygiene-/reinhaldsprøvar for ditt firma til intern bruk for å sjekke interne rutiner for t.d. næringsmiddelindustri, institusjonar som t.d. sjuke- og aldersheimar og skulekjøkken, matvarebutikkar, serverings- og overnattingsstader og andre stader der mat og matvarer vert seld eller servert ved å:

Agila Vest AS utfører nitrogenbehandling på museumsgjenstandar o.l. ved å:

Agila Vest AS lagar tilstandsrapportar for deg som kunde ved å:

Agila Vest AS har teieplikt og handsamar all info konfidensielt.

Agila Vest AS har tilsette som er godkjende skadedyrbekjemparar, ta kontakt for tilbod og synfaring.