For bedre nettside-opplevelse, bør du ha Flash installert.
Vennligst klikk her for å laste ned!
Agila Vest AS sine tilsette har mange års erfaring, og er spesialistar på å hjelpe bedrifter og private heimar med forebyggande råd og bekjemping av skadedyr. Ta vare på dine verdiar og ditt omdømme - avtal gratis inspeksjon og tilbod frå Agila Vest AS

Bedrift & Privat

Agila Vest tenester til bedrifter og private

Bedriftskundar

Mange bedrifter nyttar seg av våre tenester. Vi kan tilby skreddarsydde serviceavtaler og serviceoppdrag tilpassa det aktuelle behovet for skadedyrkontroll i dine bygg, det vere seg institusjonar, industri- og lagerbygg, samfunnshus, skular, butikkar og bensinstasjonar m.m.

Sjå vårt tilbod av råd og tenester

Private kundar

Agila Vest tenester til private og bedrifter F.v. Kunde Knut Asbjørn Svensøy, leiar Per Olav Erikstad

Forespørselen frå private har auka jamnt og trutt med åra. Dette skuldast auka reiseverksemd og import av varer, større kjennskap til risikoen som ein del skadedyr medfører, og dei moderne og trygge løysingane som finst på marknaden.

Gjer som vår avtalekunde nr 100, Knut Asbjørn Svensøy, og inngå serviceavtale om førebyggande skadedyrkontroll med Agila Vest AS du også!

Sjå vårt tilbod av råd og tenester

Sesonginfo

maur

Med sol og varmt vêr blir er maur på sitt mest aktive. Maur kan trekkje inn hus/bygningar.

Maur som allereie er komne inn i hus/bygningar er aktive heile året. Varme, fuktigheit og matrestar/søtsaker tiltrekkjer seg maur, så maur finn du t.d. på vaskerom, bad og kjøkken.

Unngå vasslekasjar, fuktige kjellarar og å ha blomsterbed, høge blomar og vegetasjon langs med husveggar for å førebygge mot maur.

Be om tilbod for behandling mot maur

Les meir om ulike maurtypar og kva skade dei kan gjere

Visste du?

Det finst ca 2300 ulike typer gnagarar, og dei utgjer omtrent 40% av jorda sine pattedyr. Rotter og mus er dei mest vanlege skadedyra av gnagarane.

Det blir stadig meir populært å ha ein gnagar til kjæledyr. Alle gnagarar er ikkje eigna til å kjæle med, mens mange andre er veldig lette og temme. Ein chinchilla fungerar flott som kjæledyr, mens det ville vært verre med ein bever i stua. ...

Du kan lese meir om rotter og mus her