For bedre nettside-opplevelse, bør du ha Flash installert.
Vennligst klikk her for å laste ned!
Agila Vest AS sine tilsette har mange års erfaring, og er spesialistar på å hjelpe bedrifter og private heimar med forebyggande råd og bekjemping av skadedyr. Ta vare på dine verdiar og ditt omdømme - avtal gratis inspeksjon og tilbod frå Agila Vest AS

Bedrift & Privat

Agila Vest tenester til bedrifter og private

Bedriftskundar

Mange bedrifter nyttar seg av våre tenester. Vi kan tilby skreddarsydde serviceavtaler og serviceoppdrag tilpassa det aktuelle behovet for skadedyrkontroll i dine bygg, det vere seg institusjonar, industri- og lagerbygg, samfunnshus, skular, butikkar og bensinstasjonar m.m.

Sjå vårt tilbod av råd og tenester

Private kundar

Agila Vest tenester til private og bedrifter F.v. Kunde Knut Asbjørn Svensøy, leiar Per Olav Erikstad

Forespørselen frå private har auka jamnt og trutt med åra. Dette skuldast auka reiseverksemd og import av varer, større kjennskap til risikoen som ein del skadedyr medfører, og dei moderne og trygge løysingane som finst på marknaden.

Gjer som vår avtalekunde nr 100, Knut Asbjørn Svensøy, og inngå serviceavtale om førebyggande skadedyrkontroll med Agila Vest AS du også!

Sjå vårt tilbod av råd og tenester

Sesonginfo

mus

No er vinteren her. Pass på at dører og vindauge er lukka slik at skadedyr som t.d. rotter og mus ikkje trekkjer inn i varmen i huset ditt.

Unngå også å mate fuglar nær husveggar og på plenar/i hagar, og unngå gje fuglane smular og brødskiver som tiltrekkjer seg rotter, mus og andre skadedyr.

Be om tilbod for montering av:

  • Tetningslister for å tette opningar under dører og portar
  • Spesialmiddel for tetting av små hol i t.d. murar, veggar og røyr og kablar

Visste du?

Det har vore skrive veldig mykje om veggedyr i media den siste tida. Vi som driv med skadedyrkontroll og førebygging av skadedyr tykkjer at det er bra!

Veggedyr er eit mykje større problem enn flåtten, som har fått altfor mykje medieomtale, heilt ute av proporsjonane i forhold til omfanget.

Du kan lese meir om veggedyr her